Zaufanie w biznesie | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Zaufanie w biznesie

Zaufanie w biznesie jest bardzo istotne. Zdobycie go stało się niemal obowiązkiem ludzi biznesu, którzy zdają sobie sprawę, że jest to znaczący atut w dążeniu do sukcesu.Budowanie zaufania nie jest procesem krótkotrwałym. Każde podejmowane na rynku działanie pracuje na zaufanie do naszej osoby. W erze informacyjnej, gdy sprawy załatwiane są coraz częściej mailowo, bądź telefonicznie, a nie „face to face”, pojawia się brak zaufania i potrzeba sprawdzenia kontrahenta. Najtrudniej budować zaufanie jest małym i nowym firmom bez wieloletniej historii na rynku. Zaufanie jest decydującym czynnikiem sukcesu i wiarygodności. Aby je zbudować należy mieć ugruntowane poczucie własnej wartości oraz opanować umiejętność nawiązywania głębokich i trwałych relacji z partnerami i klientami. Ważne są także: intuicja, umiejętność stawiania właściwych pytań, twórcze interpretowanie rzeczywistości, umiejętność kreowania wizji przyszłych, mało przewidywalnych zdarzeń.

 

Duże znaczenie ma także świadomość własnej niewiedzy, która pozwala na poszukiwanie rozwiązań w obszarach dotychczas nieznanych. Wymusza ona także pracę w zespołach oraz poszukiwanie ekspertów i opieranie się na ich kompetencjach.

 

W biznesie wyróżnić można dwa rodzaje zaufania. Pierwsze to to, którym jesteśmy obdarzani przez innych. Istotne znaczenie ma tutaj posiadanie wiarygodności. Drugim jest zaufanie, jakim obdarzamy innych ludzi biznesu. Niezbędna jest tutaj umiejętność dokonywania właściwej oceny wiarygodności podmiotów rynkowych i obdarzanie zaufaniem jedynie tych, którzy na nie zasługują.

 

Duże znaczenie w zdobyciu zaufania w biznesie mają certyfikaty. Według badania przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC, dla 71% Polaków ma znaczenie wystawiony przez renomowaną instytucję certyfikat potwierdzający rzetelność firmy, od której chcą kupić towar lub usługę, z której chcą skorzystać. Certyfikaty wzmacniają pozycję firmy oraz budują jej pozytywny wizerunek na rynku. Potencjalni klienci informowani są o rzetelności oraz wiarygodności firmy, które składają się na budowę zaufania.

 

Konieczność budowania zaufania doprowadziła do powstania zbioru działań i metod zwanego zarządzaniem zaufania. Są to:

 1. Samozaufanie jest krytycznym czynnikiem kreującym zaufanie.
 2. Czekanie aż inni udowodnią swoją wiarygodność jest niewystarczające.
 3. Zaufanie buduje się bardzo długo, a może być zniszczone w jednym momencie.
 4. Nie budujesz zaufania, jeśli traktujesz je jako środek do celu.
 5. Nie można zbudować zaufania bez respektowania wartości.
 6. Zaufanie jest często niewidoczne.
 7. Zaufanie wymaga zaangażowania.
 8. Zaufanie polega zwykle na odwzajemnionych relacjach.
 9. Zaufanie otwiera możliwości, które w innych przypadkach nie są możliwe.
 10. Zaufanie jest zmienne w czasie.
 11. Należy unikać substytutów zaufania.
 12. Należy unikać gdy władzy.
 13. Należy budować kulturę wysokiego zaufania w organizacji.
 14. Należy unikać ciągłego dławiania konfliktów.
 15. Należy dbać o zgodność, unikać strategii oszustwa (zafałszowania, ukrycia, dwuznaczności) w procesach komunikacyjnych.
 16. Należy redukować niepewność.
 17. Należy pamiętać, zachowania obserwowalne stanowią „wierzchołek góry lodowej”.
 18. Należy traktować ludzi uczciwie i równo – sprawiedliwie.

Wprowadzenie tych osiemnastu zasad w życie zapewnia zdobycie zaufania, które stanowi kluczową rolę w kontaktach biznesowych.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.