Wpływ eksportu na polską gospodarkę | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Wpływ eksportu na polską gospodarkę

Od załamania gospodarczego w roku 2009 obserwujemy spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego spowodowane ogólnym pogorszeniem sytuacji w Stanach Zjednoczonych, kryzysem strefy euro i katastrofami naturalnymi w Japonii. Zwolnienie dynamiki wzrostu dotknęło w szczególności kraje rozwinięte. Pomimo trudności pojawiających się na rynku wzrost gospodarczy Polski był stabilny, przez długi okres utrzymywał się wśród najlepszych w Europie. Główna przyczyna takiej sytuacji to utrzymująca się na wysokim poziomie aktywność przedsiębiorstw krajowych związana z inwestycjami i produkcją oraz dość stabilny wzrost wydatków wśród gospodarstw domowych.

 

Poczynając od roku 2011 popyt w całej UE dwukrotnie spowolnił wpływając na eksport w Polsce, który pomimo tej sytuacji odnotował relatywny wzrost. Stało się tak z powodu dynamicznego rozwoju krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się. Wartość polskiego eksportu towarowego osiągnęła poziom 135,8 mld euro, wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o około 13% (dane: opracowanie Ministerstwa Gospodarki Handlu zagranicznego Polski na rok 2011, przeprowadzone na podstawie badań GUS). Polskim eksporterom sprzyjał wzrost gospodarczy Niemiec oraz słaba pozycja polskiej waluty. Eksport towarów wciąż wspiera krajowy wzrost PKB. Wkład eksportu netto w roku 2012 we wzrost gospodarczy wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o w przybliżeniu 2,6 punktów procentowych. Było to powiązane ze spadkiem importu, chociaż odnotowano nieco niższy wzrost towarów wywożonych za granicę.

 

Ogólnie sytuacja pogorszyła się w stosunku do poprzedniego roku, jednak jest to uzasadnione ogólną kondycją Unii Europejskiej. Newsweek podaje, że Polska jest jednym z głównych producentów tytoniu dla strefy euro, mamy również znaczącą rolę w eksporcie żywności, który w przeciągu ostatnich lat znacznie się powiększył. Najwyższą pozycję wśród żywnościowych towarów eksportowych zajmowało zboże (przeważająco pszenica), kawa, jajka i herbata. Jakość produktów jest wysoka w porównaniu z zestawieniem cenowym, dlatego większość Europejczyków zauważa opłacalność importu naszych produktów. Według danych GUS sukcesywnie obniża się udział w eksporcie rozwiniętych krajów – przykładowo Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. Dla roku obecnego udział Niemiec wynosi około 26,1 % , plasując się na pozycji głównego partnera dla Polski. Wstępne dane pokazują dla pierwszych 5 miesięcy 2013 roku polski eksport towarów uzyskał poziom 61,6 mld euro, co oznacza wzrost o ok. 6 p.p. porównując z rokiem 2012.

 

Polski eksport i import na początku 2013 r.

Eksport wywożonych towarów w styczniu 2013r. wzrósł o 7,8%, osiągając poziom 11,8 mld euro, przywożone towary (import) zwiększyły się jedynie o 0,2 mld euro, osiągając wartość 12 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym poziom eksportu wzrósł o 3,8%, natomiast importu spadł o 0,6%. Dla importu największym dostawcą okazali się Niemcy, na drugiej pozycji Rosja, za nią Chiny i Włochy. Największymi odbiorcami naszych towarów są również Niemcy, a następnie Wielka Brytania, Czechy i Francja.

 

Eksport jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwom eksportowym polecamy Certyfikat Wiarygodny Eksporter.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.