Proces certyfikacji | Polska Grupa Certyfikująca

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji

Etap I

Etap II

  • Na podstawie wysłaniej faktury proformy ureguluj opłatę maniuplacyjną 290 zł netto.

Etap III

  • Po zaksięgowniu opłaty rozpoczyna się proces certyfikacji
  • Wysyłamy ankietę z pytaniami niezbędnymi do oceny potencjału eksportowego
  • Komisja Certyfikująca analizuje odpowiedzi z ankiety
  • Losowo wybrani uczestnicy programu są także weryfikowani poprzez tzw. tajemniczego klienta
  • Poinformuj nas jeśli otrzymałeś dotację w ramach działania 6.1 POIG może to znacznie ułatwić proces certyfikacji

Etap IV

  • Wynik procesu Certyfikacji: o wyniku procesu certyfikacji informujemy drogą e-mailową

Etap V

  • w przypadku pozytywnego wyniku certyfikacji następuje wysłanie wersji elektronicznej certyfikatu oraz grafiki na stronę www (ważny 12 m-cy)
  • wysyłana jest także wersja papierowa certyfikatu w eleganckiej ramce

Szczegółowy proces certyfikacji

Przystąpienie do Programu Wiarygodny Eksporter
Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dla swojej firmy tytuł Wiarygodnego Eksportera w pierwszej kolejności wypełniają stosowny Formularz. Za przeprowadzenie procesu certyfikacji, składającego się z badania osiągnięć eksportowych oraz nadania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter (w przypadku spełnienia określonych w regulaminie wymogów), pobierana jest opłata w wysokości 290 PLN (cena netto). Po uiszczeniu przez Wnioskodawcę wskazanej opłaty na konto Polskiej Grupy Certyfikującej, Zespół Certyfikujący (kadra specjalistów z zakresu ekonomii, doradztwa gospodarczego oraz ekspertów ds. działań eksportowych) przeprowadza badanie i wydaje opinię. Certyfikat zostanie wydany tylko tym podmiotom, które spełnią kryteria Wiarygodnego Eksportera. Zespół Certyfikujący poddaje ocenie osiągnięcia eksportowe pod postacią wskaźników ekonomicznych (m.in. dynamika sprzedaży), posiadanego zaplecza eksportowego, zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności eksportowej, umiejętności pozyskiwania nowych rynków i partnerów, konkurencyjności oferowanego produktu na rynkach zagranicznych, nowoczesności oraz jakości wyrobów.

Przekazanie Certyfikatu Wiarygodny Eksporter
Laureat Programu Wiarygodny Eksporter otrzymuje Certyfikat w formie elektronicznej (plik graficzny) na wskazany w formularzu adres e-mail. Beneficjent otrzyma również logo certyfikatu do wykorzystywania na materiałach promocyjnych takich jaki broszury, wizytówki, stopka adresu e-mail, baner na stronie www. Standardowo Certyfikat przyznawany w języku polskim. Na życzenie Laureata wystawiony zostanie również Certyfikat w jednym języku obcym (dodatkowo płatny).

Ważność Certyfikatu: 12 miesięcy od daty przyznania. Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie opisuje Regulamin przyznawania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter.

 

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.