Proces certyfikacji | Polska Grupa Certyfikująca

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji:

Etap I

Etap II

  • Na podstawie wysłaniej faktury proformy ureguluj opłatę maniuplacyjną 79 zł netto.

Etap III

  • Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces certyfikacji
  • Komisja Certyfikująca analizuje odpowiedzi z ankiety
  • Losowo wybrani uczestnicy programu są także weryfikowani poprzez tzw. tajemniczego klienta

Etap IV

  • Wynik procesu Certyfikacji: o wyniku procesu certyfikacji informujemy drogą e-mailową

Etap V

  • w przypadku pozytywnego wyniku certyfikacji następuje wysłanie wersji elektronicznej certyfikatu oraz grafiki na stronę www (ważny 12 m-cy)
  • wysyłana jest także wersja papierowa certyfikatu w eleganckiej ramce (35 zł netto z wysyłką)

Szczegółowy proces certyfikacji

Przystąpienie do Programu Sprawdzona Firma
Pierwszym krokiem ku otrzymaniu Certyfikatu jest dokonanie zgłoszenia do udziału w Programie Sprawdzona Firma. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o nadanie Certyfikatu (tutaj). Kolejnym etapem jest ocena Wniosku przez Komisję Oceniającą. W tym celu Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 79 PLN (cena netto). Opłata ta obejmuje: rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie analizy danego podmiotu gospodarczego w oparciu o informacje przekazane na udostępnionym przez Komisję Oceniającą formularzu. Certyfikat zostanie wydany tylko tym podmiotom, które spełnią kryteria Sprawdzonej Firmy.

Przekazanie Certyfikatu Sprawdzona Firma
Po spełnieniu kryteriów Sprawdzonej Firmy, Certyfikat zostanie przekazany wyróżnionemu przedsiębiorstwu w formie elektronicznej (plik graficzny) na wskazany w formularzu adres e- mail. Wydruk certyfikatu będzie posiadać formę umożliwiającą umieszczenie go w siedzibie firmy. Beneficjent otrzyma również logo certyfikatu do wykorzystywania na materiałach promocyjnych taki jaki broszury, wizytówki, stopka adresu e-mail, baner na stronie www. W przypadku wykazania takich oczekiwań, Certyfikat drukowany na specjalnym papierze nadającym mu elegancki wygląd, może zostać wysłany na wskazany adres. Opłata za wersję drukowaną wynosi 35 PLN (cena netto, z wysyłką).

Ważność Certyfikatu obowiązuje do 12 miesięcy od daty przyznania.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie opisuje Regulamin przyznawania Certyfikatu Sprawdzona Firma.

 

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.