Proces certyfikacji | Polska Grupa Certyfikująca

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji i nadanie tytułu Wiarygodny Eksporter

  1. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dla swojej firmy tytuł Wiarygodnego Eksportera w pierwszej kolejności wypełniają stosowny wniosek o nadanie Certyfikatu (do pobrania tutaj) i wraz z kompletem wymaganych załączników wysyłają na adres biura Polskiej Grupy Certyfikującej: wiarygodnyeksporter@pgc.pl.

  2. Za przeprowadzenie procesu certyfikacji, składającego się z badania osiągnięć eksportowych oraz nadania Certyfikatu Wiarygodny Eksporter (w przypadku spełnienia określonych w regulaminie wymogów), pobierana jest opłata w wysokości XX zł (cena netto).

  3. Po uiszczeniu przez Wnioskodawcę wskazanej opłaty na konto Polskiej Grupy Certyfikującej, Zespół Certyfikujący przeprowadza badanie i wydaje opinię. Certyfikat zostanie wydany tylko tym podmiotom, które spełnią kryteria Wiarygodnego Eksportera.

  4. Zespół Certyfikujący poddaje ocenie osiągnięcia eksportowe pod postacią wskaźników ekonomicznych (m.in. dynamika sprzedaży), posiadanego zaplecza eksportowego, zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności eksportowej, umiejętności pozyskiwania nowych rynków i partnerów, konkurencyjności oferowanego produktu na rynkach zagranicznych, nowoczesności oraz jakości wyrobów.

  5. Laureat otrzymuje Certyfikat w formie elektronicznej (dokument PDF) na wskazany w formularzu adres e-mail. Forma taka umożliwia wydruk certyfikatu i umieszczenie w siedzibie firmy. Beneficjent otrzyma również logo certyfikatu do wykorzystywania na materiałach promocyjnych taki jaki broszury, wizytówki, stopka adresu e-mail, baner na stronie www.

  6. Certyfikat może zostać przekazany (na wskazany adres) również w formie drukowanej na specjalnym papierze nadającym mu elegancki wygląd. Opłata za wersję drukowaną wynosi XX zł netto.

  7. Standardowo Certyfikat przyznawany w języku polskim oraz jednym (miała obyć 5?) zagranicznym (wybranym przez klienta? Tylko angielski?). Istnieje możliwość wykupienia innych wersji językowych.

  8. Ważność Certyfikatu: 12 miesięcy od daty przyznania.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.