Polska innowacyjność | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Polska gospodarka mało innowacyjna?

Obserwowana jest bardzo niekorzystna tendencja dla naszego kraju. Polska co roku ląduje na szarym końcu rankingów dotyczących innowacyjności europejskich gospodarek. W aktualnym rankingu za Polską znalazły się tylko Łotwa, Rumunia i Bułgaria. W latach 2008-2012 poziom innowacyjności całej Unii Europejskiej rósł rocznie średnio o 1,6 proc.,a w naszym kraju zaledwie o 0,4 proc. Na szczycie listy uplasowały się: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia.

 
Kraje biorące udział w rankingu zostały podzielone na cztery grupy (za Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej z 26.03.2013, europa.eu):

  • liderzy innowacji (kraje, które osiągnęły wyniki znacznie powyżej średniej europejskiej)
  • kraje doganiające liderów (te kraje, które osiągnęły wyniki powyżej średniej europejskiej)
  • umiarkowani innowatorzy (wyniki poniżej średniej)
  • innowatorzy o skromnych wynikach (wyniki znacznie niższe od średniej)

 

Owa innowacyjność rozumiana przez autorów raportu to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań, które wpływają na ulepszanie produkcji. Innymi słowy jest to zdolność do tworzenia nowych produktów i technologii, czyli w konsekwencji zdolność do zwiększania konkurencyjności gospodarki wobec innych państw.

 

Dlaczego więc Polska wypada tak słabo na tle innych krajów? Czynników jest wiele. Źródłem innowacyjności liderów innowacji są przede wszystkim środki publiczne  przeznaczane na szkolnictwo wyższe i badania naukowe. Kluczową rolę odgrywa również innowacyjna przedsiębiorczość.
Problemem polskiej innowacyjności, poza niskim poziomem środków przeznaczanych na badania naukowe, jest niechęć polskich przedsiębiorców do inwestycji i szukania, a następnie stosowania rozwiązań innowacyjnych. Dlatego przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność innowacyjną powinny być szczególne doceniane i nagradzane, np. Certyfikatem Innowacyjna Firma.

 

Mocną stroną naszej gospodarki jest czynnik kapitału ludzkiego. W Polsce liczba osób kończących kierunki techniczne i nauk ścisłych przewyższa średnią unijną.

Polscy przedsiębiorcy powinni przeznaczyć część swoich środków na badania i rozwój. Należy szukać nowych rozwiązań, korzystać z oryginalnych pomysłów i inwestować. Inwestycje, które niosą za sobą rozwiązania innowacyjne pozwalają skutecznie budować i utrzymywać pozycję konkurencyjną.

 

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.