Innowacyjne przedsiębiorstwo | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Innowacyjne przedsiębiorstwo

W ciągu ostatnich lat, systematycznie wzrasta liczba Polaków, którzy zakładają własną działalność gospodarczą. Jednak większa konkurencyjność, zmusza do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań, które dadzą przewagę na rynku. Polacy małymi krokami, ale systematycznie, stawiają więc na innowacyjność. Z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacyjności w Europie wynika, iż Polska zajmuje 22. miejsce na 27 w rankingu najbardziej pionierskich państw. Czołówka należy do Skandynawów oraz Niemców.

Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które wdraża nowatorskie rozwiązania techniczne, oferuje pionierskie usługi i wyróżnia się tym na tle innych firm. Posiada duży udział nowości w oferowanych przez siebie usługach i produktach. Taka firma jest zdolna do tworzenia i wdrażania innowacji oraz do przyjmowania ich z zewnątrz. Jest wysoko zinformatyzowana, może się pochwalić przyznanymi wyróżnieniami czy patentami. Kryteria kwalifikacyjne, które pozwalają ocenić poziom innowacyjności, to np. działalność badawczo-rozwojowa i zarejestrowane znaki towarowe.

Innowacyjność jest podstawą konkurowania. Nie jest jednak procesem łatwym, nie tworzy się jej jak produktu. Jest wynikiem pracy twórczej. Innowacje w firmie, zależą nie tylko od profilu jej działalności ale także od aktywów jakie posiada. Duże nakłady finansowe są nieuniknione. Istotny jest także czynnik ludzki. Aby wdrożyć pomysł na innowację, trzeba najpierw zanalizować rynek, ocenić posiadany stan wiedzy, stworzyć zespół, który zrealizuje projekt i opracuje jego koncepcję.

Niewątpliwym stymulatorem do podejmowania działań innowacyjnych, są szerokie możliwości uzyskania wsparcia w postaci dotacji z Unii Europejskiej. Innowacyjnością zajmuje się specjalnie dedykowany Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program ten ma na celu wsparcie działania z zakresu innowacyjności procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej.
Certyfikat Innowacyjna Firma nadawany jest przez Polską Grupę Certyfikacyjną. Potwierdza on występowanie w danym przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności. Oferuje szereg korzyści. Dzięki niemu, jest możliwe np. promowanie firmy jako perspektywicznego partnera biznesowego, potwierdzanie stałego jej rozwoju czy wyróżnienie na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uzyskanie Certyfikatu Innowacyjna Firma ma duże znaczenie przy decyzjach zakupowych klientów oraz jest dobrze postrzegane przez przyszłych kontrahentów. To poświadczenie innowacji występujących w przedsiębiorstwie.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.