Innowacyjna Firma | Polska Grupa Certyfikująca

Innowacyjna Firma

Wdrażanie innowacji jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. Rozwiązania o charakterze innowacyjnym pozwalają skutecznie budować i utrzymywać pozycję konkurencyjną w oparciu o czynniki inne niż np. niskie koszty pracy czy innych zasobów. Stwarza to szansę zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw, które często nie mogą pochwalić się wysokimi zyskami i dużą skalą produkcji. Certyfikat Innowacyjna Firma pozwala na poświadczenie innowacji występujących w przedsiębiorstwie.

O Certyfikacie

Certyfikat Innowacyjna Firma jest nadawany w celu potwierdzenia występowania w danym przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności.

Przejdź

Korzyści

Innowacja w przedsiębiorstwie to przede wszystkim nowoczesność, prestiż, ciągły rozwój i udoskonalania.

Przejdź

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji i nadawanie Certyfikatu Innowacyjna Firma przeprowadza Komisja Certyfikująca,
składająca się ze specjalistów z zakresu ekonomii, doradztwa gospodarczego oraz ekspertów ds. działań innowacyjnych.

Przejdź

Formularz zgłoszenia

Przejdź

 

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.