Ekologia w biznesie | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Ekologia w biznesie

Temat ekologii jest często poruszany w debacie publicznej, często wiąże się go również z działalnością biznesową. W życiu prywatnym zachowania proekologiczne nie dziwią, są wręcz naturalne. W tym zakresie można mówić o segregacji śmieci, korzystaniu z energooszczędnych żarówek, stosowaniu sprzętów zgodnych z normami środowiskowymi. Warto przenieść to ekologiczne myślenie również na poziom działalności gospodarczej.

Proekologiczne myślenie biznesowe to jedna z niewielu pozytywnych stron gospodarczego kryzysu na świecie. Kryzys zmusił do szeregu działań mających doprowadzić do obniżenia kosztów działalności. Przedsiębiorcy poszukują oszczędniejszych, innowacyjnych rozwiązań. Ekologiczne rozwiązania mają tą cechę, że są opłacalne po dłuższym okresie użytkowania, należy je traktować w kategoriach długoterminowej inwestycji. Co ważne, do tej pory, pomimo kryzysu, żadna instytucja nie poruszyła tematu zmniejszenia środków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska.

Trend ekologiczny sprzyja powstawaniom nowych gałęzi ekobiznesu, ale także korzystanie w biznesie tradycyjnym z ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań.

Faktem jest, że UE obliguje małe i średnie przedsiębiorstwa do działań na rzecz środowiska. Obecnie nie wystarczy, ze przedsiębiorstwo angażuje się w akcje specjalne. Najważniejsze są ekologiczne rozwiązania, które pozwolą realnie zaoszczędzić i ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, ograniczyć zużycie energii itp.

Pierwsza faza w kreowaniu ekoprzedsiębiorstwa to segregacja śmieci. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów. Ważna jest także kwestia recyklingu. Ta sprawa dotyczy zwłaszcza producentów materiałów eksploatacyjnych. Przykładem może być tu kwestia kartridży. Recykling pozwala na to, że zamiast na wysypiska trafiają one na linę produkcyjną. Dzięki temu procesowi przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać ponad milion zużytych kartridży. Dodatkowo wiele firm inwestuje w nowe rozwiązania takie jak specjalne filtry, dzięki którym niemal do zera redukowane są zanieczyszczenia powstające w czasie produkcji. Efekty takich działań są dwutorowe – z jednej strony oszczędność, z drugiej ochrona środowiska.

Warto korzystać z rozwiązań w wykorzystaniu materiałów i surowców w procesach technologicznych, gospodarce wodą i ściekami oraz zużycia paliw w samochodach i maszynach. Przy zakupie maszyn i urządzeń warto wybierać te o niskiej energochłonności.

Warto też pamiętać o tym, że działania proekologiczne są elementem budującym pozytywny wizerunek. Wskazują na to, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z najnowszymi trendami, czyli jest innowacyjne, a jego oferta trafia do wielu potencjalnych odbiorców, którzy coraz częściej zwracają uwagę na ekologię.

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.