Blog firmowy | Polska Grupa Certyfikująca

Blog

Budowanie relacji szefa z pracownikami

Praca jest jak drugi dom, spędza się w niej wiele godzin, dlatego bardzo ważne jest czuć się w niej komfortowo. Odpowiednia atmosfera w grupie sprawi, że czas spędzony w pracy będzie nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim efektywny. Tu również niezwykle istotne są relacje szefa i pracownika, gdyż to właśnie one mają największy wpływ na nastroje panujące w miejscu pracy. (więcej…)

Top

Jak skłonić klienta do współpracy

Nie istnieje jeden skuteczny przepis, który zagwarantuje, że potencjalny klient zdecyduje się na współpracę z daną firmą lub zakupi konkretny produkt. Są jednak pewne wskazówki, które mogą to ułatwić. Istotnym narzędziem, które wpływa na osiągnięcie sukcesu w negocjacjach jest perswazja. Aby zachęcić klienta do współpracy należy go przede wszystkim do siebie przekonać. (więcej…)

Top

Ekologiczne praktyki w biznesie

Ekologia jest tematem, który od dawna był obecny w życiu ludzi oraz w świecie biznesu, jednak w ostatnim czasie ekologiczne kwestie nasiliły się i są wprowadzane do większości dziedzin. Problematyka ta jest poruszana nie tylko w domu przeciętnego Kowalskiego, ale jest też przedmiotem wielu publicznych dyskusji, staje się celem politycznym i gospodarczym. Zakres ekologii w Polsce zwiększył się poprzez wpływ Unii Europejskiej, która w swoich działaniach dąży do wcielania w życie zmian, które będą miały istotny wpływ na środowisko, a co za tym idzie – na wszystkie organizmy żywe. (więcej…)

Top

Siła negocjacyjna – koncepcja BATNA

W dzisiejszych czasach zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym dążymy do tego, by być najlepszym. Aby osiągnąć cel należy znać nie tylko swoje słabe punkty, ale przede wszystkim słabszą stronę przeciwnika. Pozwoli to na rozwiązanie, którego oczekujemy. Do osiągnięcia zamierzonych celów jest niezbędna siła negocjacyjna. Co to takiego? (więcej…)

Top

Paradoksy w ekonomii – jak je wykorzystać?

Nie trzeba być profesorem ekonomii,żeby rozumieć jak działa prawo popytu. W założeniach modelowych (przy niezmienności innych czynników), im wyższa jest cena danego produktu, tym niższy na nią popyt. Z kolei jej spadek powoduje wzrost zainteresowania produktem u konsumentów. Od tej zasady są jednak odstępstwa. Ekonomia wyróżnia bowiem kilka paradoksów. (więcej…)

Top

Bariery kulturowe w biznesie

Świat zdaje stawać się coraz mniejszy i nawet najbardziej odległe miejsca stają się łatwiej osiągalne dzięki rozwojowi środków transportu i komunikacji. Również w biznesie. Coraz mniej jest ograniczeń prawno-ekonomicznych w zawieraniu międzynarodowych umów. Jeśli przedsiębiorca decyduje się, by eksportować swoje produkty poza granice kraju, musi zwrócić baczną uwagę na szereg różnic kulturowych i społecznych, jakie może napotkać w odległych zakątkach globu. (więcej…)

Top

Polska sytuacja energetyczna i jej znaczenie dla gospodarki

Chociaż Polska zieloną wyspą na razie się nie stała, to faktem jest to, że przez światowy kryzys gospodarczy przechodziła, przechodzi i, miejmy nadzieję, będzie przechodzić w miarę suchą nogą. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że do rozwoju gospodarki niezbędna jest energia elektryczna. Jak wygląda sytuacja dotycząca jej zasobów i dostaw w przypadku Polski? Według ostatnich doniesień w obecnej chwili całkiem dobrze, jednakże przyszłość niestety może klarować się w czarnych barwach. (więcej…)

Top

Wpływ eksportu na polską gospodarkę

Od załamania gospodarczego w roku 2009 obserwujemy spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego spowodowane ogólnym pogorszeniem sytuacji w Stanach Zjednoczonych, kryzysem strefy euro i katastrofami naturalnymi w Japonii. Zwolnienie dynamiki wzrostu dotknęło w szczególności kraje rozwinięte. Pomimo trudności pojawiających się na rynku wzrost gospodarczy Polski był stabilny, przez długi okres utrzymywał się wśród najlepszych w Europie. Główna przyczyna takiej sytuacji to utrzymująca się na wysokim poziomie aktywność przedsiębiorstw krajowych związana z inwestycjami i produkcją oraz dość stabilny wzrost wydatków wśród gospodarstw domowych. (więcej…)

Top

Judo i sumo – strategie pozwalające pozostawić w tyle konkurencję

Powszechnie wiadomo, że w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Chcąc zwiększyć zyski swojego przedsiębiorstwa, marketingowcy wymyślają coraz to nowsze metody pozyskiwania klientów. Nikt nie chce pozostać w tyle, toteż rywalizacja trwa. Wygrywa ten, kto wpadnie na świeży, najbardziej innowacyjny pomysł. Poniżej prezentujemy strategie pomagające osiągnąć sukces. Nazwy obu wywodzą się ze starożytnych, japońskich sztuk walki. (więcej…)

Top
1 2 3 Strona 1 z 3

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.