Ankieta | Polska Grupa Certyfikująca

Ankieta
Firmy, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są zwolnione z konieczności wypełnienia części B, pod warunkiem, iż przedstawią dokument potwierdzający zawarcie umowy z właściwym RIF.
CZĘŚĆ A (obligatoryjna dla wszystkich Wnioskodawców)

1.Nazwa firmy (zgodnie z dokumentem rejestrowym)

2.Adres

3.
a) Adres e-mail

b) Numer telefonu

c) Numer faks

4.Forma prawna

5.Liczba pracowników
a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

b)zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

6. Branża do której należy firma (można zaznaczyć kilka)
 Usługi Przemysł Handel

CZĘŚĆ B (obligatoryjna dla Wnioskodawców, którzy nie są Beneficjentami POIG 2007-2013)
7.Czy w ostatnich 3 latach firma zakupiła nowy sprzęt (maszyny/ urządzenia/ linie produkcyjne) lub oprogramowanie do firmy?
Jeśli tak, proszę podać jakiego typu był to sprzęt (typ, marka, przeznaczenie)

8.Czy na wykorzystywany w firmie sprzęt/ oprogramowanie wystawiony został certyfikat innowacyjności przez producenta lub zewnętrzny podmiot badawczy?
9.Narzędzia marketingowe stosowane w celu promocji swoich produktów/usług (można zaznaczyć kilka)
 Reklama w prasie, telewizji Reklama w Internecie Marketing bezpośredni (własny dział handlowy)

10.Czy firma posiada lub planuje nabyć oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (lub inne tego typu)?
11.Czy planowane są nowe inwestycje w przedsiębiorstwie w ciągu najbliższego roku?
12.Czy planowane jest wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi w ciągu najbliższego roku?
13.Czy w toku działalności dąży się do stosowania nowych rozwiązań w celu:
a) osiągnięcia dodatnich wyników ekonomicznych
b) lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów
c)bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów (np. mniej odpadów, niższe koszty zużycia materiałów i energii itp.)

CZĘŚĆ C (obligatoryjna dla wszystkich Wnioskodawców)
Wnioskowana skala innowacyjności' firmy/produktów/usług
 Skala lokalna (Certyfikat Innowacyjna Firma Silver) Skala wojewódzka (Certyfikat Innowacyjna Firma Gold) Skala kraojowa lub wyższa (Certyfikat Innowacyjna Firma Platinum)
14.Czym produkty/usługi przedsiębiorstwa wyróżniają się na tle oferty innych firm działających w wybranej skali?

15.Czym sprzęt/oprogramowanie przedsiębiorstwa wyróżnia się na tle oferty innych firm działających w wybranej skali?

16.Czym planowany do zakupienia sprzęt/oprogramowanie wyróżnia się na tle powszechnie dostępnej oferty rynkowej w wybranej skali?

CZĘŚĆ D - Załączniki (część obligatoryjna dla wszystkich Wnioskodawców)
1.Kopia dokumentów rejestrowych
Uwagi: KRS lub EDG
2.Kopia ewidencji środków trwałych
Uwagi: W celu potwierdzenia posiadanych innowacyjnych maszyn / urządzeń / oprogramowania.
3.Kopia pierwszej strony Umowy o dofinansowanie w ramach POIG 2007-2013
Uwagi: Wymagane w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie i są zwolnione z obowiązku wypełnienia części B ankiety.
4.Kopia certyfikatu innowacyjności maszyn/urządzeń/oprogramowania
Uwagi: W przypadku, gdy taki certyfikat został wystawiony przez producenta lub zewnętrzny podmiot badawczy.

'Przez innowację rozumieć należy celowe i zorganizowane działania przedsiębiorców, którzy dążą do praktycznego zastosowania, nowych rozwiązań, w celu osiągnięcia dodatnich wyników ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, zgodnie z definicją Niedzielskiego (Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych [w]: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008).

Skala lokalna dotyczy przedsiębiorstwa oraz konkurencji z najbliższego otoczenia tj. powiatu.
Skala wojewódzka jest rozszerzeniem skali lokalnej do obszaru województwa, na którym działa przedsiębiorstwo.
Skala krajowa lub wyższa obejmuje rynek krajowy oraz zagraniczny.

Przepisz treść z obrazka
captcha

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.