Ankieta 2 | Polska Grupa Certyfikująca

Ankieta 2

SPRAWDZONA FIRMA

 
Dane firmy:

Nazwa:

Adres:

Kod:

Miasto:
NIP:

Osoba kontaktowa:

Numer telefonu:

E- mail:

Ankieta:

1. Czy firma posiada zadłużenia względem ZUS
 TAK NIE

2. Czy firma posiada zadłużenia względem US
 TAK NIE

3. Czy firma terminowo reguluje swoje zobowiązania
 Tak zawsze płace w terminie swoje zobowiązania
 Czasami zdarza mi się zapłacić 2 tygodnie lub 1 miesiąc po terminie
 Czasami zdarza mi się zapłacić w terminie do 60 dni
 Swoje zobowiązania reguluje w terminie pow. 60 dni

4. Liczba obecnych klientów
 Od 1 do 10
 10 do 100
 Pow. 100

5. W państwa firmie priorytetem jest
 Wysoka jakość obsługi klienta
 Terminowe regulowanie zobowiązań
 Dbanie o rozwój pracowników

6. Czym kierują się Państwo przy zatrudnianiu pracowników (może być więcej niż jedna odpowiedź):
 Doświadczeniem
 Wykształceniem
 Referencjami
 Zdolnościami interpersonalnymi
 Płcią
 Wiekiem

7. Czy firma pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego/układowego?
 TAK NIE

8. Czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 TAK NIE

9. Czy zaistniały okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?
 NIE

 Wersja papierowa certyfikatu (35 zł netto)

Przepisz treść z obrazka
captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia przez Polską Grupę Certyfikującą (PUH M. Gwiazdowska), ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, NIP: 6692427828, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności

Top

Masz pytania ? 61 307 23 13

Otrzymuj najnowsze informacje.